Oni dbają o bezpieczeństwo w gospodarstwie

29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się finałowa gala XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Główny organizator konkursu to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a Państwowa Inspekcja Pracy od lat jest jednym ze współorganizatorów. W uroczystym podsumowaniu uczestniczyła Małgorzata Dziemińska, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zwycięzcami XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostali Grażyna i Paweł Leńscy z województwa wielkopolskiego.

Centralna Komisja Konkursowa przyznała również nagrody specjalne i wyróżnienia. Na wniosek Członków Komisji Konkursowej z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, Komisja przyznała Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Pracy Państwu Izabeli i Markowi Sakowskim z woj. podlaskiego. Gospodarstwo to, zdaniem przedstawicieli PIP, wyróżniało się pod względem wdrożonych udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy i zasłużyło na wyróżnienie Głównego Inspektora Pracy.

Ponadto wszyscy laureaci wojewódzcy dostali ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy zestawy środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz pamiątkowe grawertony.

Laureaci Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska pogratulowała wszystkim rolnikom, którzy zdecydowali się na udział w tegorocznej rywalizacji i udostępnili Komisjom Konkursowym swoje gospodarstwa do oceny na poszczególnych etapach. Przekazując słowa Głównego Inspektora Pracy, wskazała również, jak ważne jest systematyczne prowadzenie wielopłaszczyznowych działań edukacyjnych i doradczych przez powołane do tego instytucje i organizacje. Podczas wystąpienia zaznaczyła również, że Państwowa Inspekcja Pracy, wykonując swoje ustawowe zadania, będzie nadal inicjować i realizować działania prewencyjne na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.

W uroczystości udział wzięli również Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Państwowej Inspekcji Pracy, KOWR, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządu.

Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w wydarzeniu uczestniczyli: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku Marek Aleksiejuk oraz kierownictwo Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy.