• RSS
  • Wersja tekstowa
20.10.2022 Artykuł archiwalny

Zaproszenie na konferencję

BanerNaStronePLbig
 

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pod hasłem „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz online.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną pracy, w szczególności inspekcji pracy zrzeszonych w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), Międzynarodowym Stowarzyszeniu Inspekcji Pracy (MSIP) oraz do zainteresowanych ekspertów z instytucji krajowych i zagranicznych.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału online w konferencji oraz prosimy o rozpowszechnienie zaproszenia na to wydarzenie, współtworzone przez uznanych prelegentów reprezentujących międzynarodowe organizacje z obszaru świata pracy oraz urzędy inspekcji pracy z krajów UE.

Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń inspekcji pracy związanych z działalnością kontrolną i prewencyjną w zakresie nowych i bieżących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie i na świecie, w tym narzędzi i rozwiązań służących przezwyciężaniu trudności napotykanych podczas realizacji działań w obszarach, między innymi, sztucznej inteligencji, nanotechnologii, pracy platformowej, cyfryzacji, elektromobilności oraz substancji niebezpiecznych i reprotoksycznych.

Wydarzenie wpisywać się będzie również w obchody jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy.

Przekonani o konieczności podjęcia refleksji nad aktualnymi i nowymi wyzwaniami oraz potrzebami inspekcji pracy w Europie i na świecie, zachęcamy Państwa do udziału w tej międzynarodowej dyskusji na temat niezwykle ważnych dla zmieniającego się świata pracy zagadnień.

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału zdalnego w konferencji został wydłużony do 20 października 2022 r. Prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego: 

Rejestracja
 

Link do konferencji zostanie przesłany na minimum 2 dni przed wydarzeniem na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym. Link będzie aktywny w dniach konferencji.

Program konferencji:

Program-PLkonferencji-międzynarodowej-0
Program-PLkonferencji-międzynarodowej-1
Program-PLkonferencji-międzynarodowej-2
Program-PLkonferencji-międzynarodowej-3
 

Regulamin konferencji 27-28.10.2022

Conference regulations 27-28.10.2022