• RSS
  • Wersja tekstowa
18.10.2022

ROP pozytywnie o budżecie PIP

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu PIP na 2023 rok. Rada poparła projekt w wersji przedłożonej przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko. Planowane wydatki inspekcji pracy na przyszły rok wynoszą prawie 482 mln.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w trakcie posiedzenia ROP
 

W posiedzeniu oprócz Katarzyny Łażewskiej-Hrycko uczestniczyli także Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Artur Sobota, p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy oraz Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

Rada stwierdziła, że zaplanowany budżet został przygotowany oszczędnie, z uwzględnieniem sytuacji finansów państwa. Zakłada on wzrost wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Pracy o 15,8 proc. Zdaniem Rady podniesienie płac w tej wysokości jest uzasadnione potrzebą pozyskania nowych wykwalifikowanych kadr. Zaakceptowano także politykę urzędu w zakresie pozyskiwania stałych siedzib dla terenowych jednostek inspekcji, gdyż wiąże się to z obniżeniem kosztów ich użytkowania.

W dalszej części posiedzenia zostały zaprezentowane i omówione programy prewencyjne ZUS wspierające poprawę warunków pracy oraz programy utrzymania zdolności do pracy, a także udział CIOP-PIB w realizacji programów ZUS.