• RSS
  • Wersja tekstowa
20.10.2022

X Warszawska Konferencja Dźwigowa

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, uczestniczyli w zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego X Warszawskiej Konferencji Dźwigowej.

W jej trakcie prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski wręczył Katarzynie Łażewskiej-Hrycko odznakę „Zasłużony dla Dozoru Technicznego”.

Katarzyna Łażewska-Hrycko przyjmująca odznakę przyznaną przez UDT
Katarzyna Łażewska-Hrycko na konferencji zorganizowanej przez UDT
 

Główny Inspektor Pracy, dziękując za odznakę, podkreśliła, że nie traktuje jej jako osobistego wyróżnienia, ale jako nagrodę dla wszystkich inspektorów pracy. Zaznaczyła, że współdziałanie organów Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego  jest niezbędne do zapewnienia skuteczniejszego przestrzegania przepisów i zasad bhp, co prowadzi do bezpiecznego funkcjonowania maszyn i urządzeń technicznych.

Jarosław Leśniewski na konferencji UDT
 

W trakcie konferencji Jarosław Leśniewski przedstawił zagadnienia związane z rolą Państwowej Inspekcji Pracy w krajowym systemie nadzoru rynku.

Uczestnicy konferencji UDT