• RSS
  • Wersja tekstowa
21.10.2022 Artykuł archiwalny

Finał konkursu „Bezpiecznie od startu”


20 października 2022 r. odbył się finał XX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bhp wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

Finaliści w trakcie rozwiązywania testu
 

40 finalistów reprezentujących 20 izb rzemieślniczych rozwiązywało test zawierający kilkadziesiąt pytań z bhp przewidzianego w programach nauki, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nad prawidłowym przebiegiem finałowej rywalizacji czuwała komisja w składzie:

Komisja konkursowa
 

Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego GIP,

Artur Sobota, p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP,

Natalia Cymerman, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP,

Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP,

Dariusz Wypych, dyrektor Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie, ZRP.

Zajęcia poświęcone syndromowi stresu pourazowego
 

Opiekunowie finalistów, w czasie gdy ich podopieczni odpowiadali na pytania, mogli uczestniczyć w zajęciach poświęconych syndromowi stresu pourazowego, prowadzonych przez Joannę Bartoszek, psychologa z Głównego Inspektoratu Pracy.

Laureaci konkursu
 

Laureatką XX edycji konkursu została Estera Wochnik, reprezentująca Katowicką Izbę Rzemieślniczą. Drugie miejsce zajął Mateusz Biernat z Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Trzecie miejsce wywalczył Michał Zieliński z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. W rywalizacji drużyn zwyciężyła reprezentacja Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Przemawia Katarzyna Łażewska-Hrycko, GIP
 

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, gratulując finalistom i laureatom, podkreśliła, że dla Państwowej Inspekcji Pracy bardzo istotne jest, aby młodzi ludzie mieli pełną świadomość zarówno przywilejów, jak i obowiązków wynikających z prawa pracy.

– Jak pokazuje doświadczenie, jest to wiedza, która naprawdę przyda się wam w przyszłym życiu zawodowym. Pozwoli uniknąć wielu pułapek, problemów i zagrożeń powstających w środowisku pracy, które na co dzień są identyfikowane przez inspektorów pracy – wskazała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Przemawia Jan Gogolewski prezes ZRP
 

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski podkreślał, że we wszystkich edycjach konkursu uczestniczyło kilkanaście tysięcy uczniów.

Nagrody uczestnikom wręczali Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski oraz Alfred Brzozowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Adam Paprocki z Wydziału Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania MEiN oraz Adam Kołpacki reprezentujący firmę Szynaka Meble sp. z o.o. XX edycję konkursu „Bezpiecznie od startu” objął patronatem honorowym minister edukacji i nauki.

W uroczystości nagradzania uczestników finału konkursu uczestniczyli także: prof. SGH dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Wacław Napierała, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego,  prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wielkopolskim

Laureatom wręczono bony zakupowe do sieci EMPIK, a wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorem nagród rzeczowych była firma Szynaka Meble. Nagrody ufundowali także Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Tort okolicznościowy
 

Zwieńczeniem finału był okazały tort wykonany przez jednego z warszawskich cukierników z okazji jubileuszowej edycji konkursu.