• RSS
  • Wersja tekstowa
24.10.2022 Artykuł archiwalny

Uroczyste sadzenie Dębu Papieskiego upamiętniające 100. rocznicę powrotu Śląska do Macierzy

Przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach posadzono dąb papieski. Uroczystość posadzenia dębu przekazanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach odbyła się w ramach obchodów 100-lecia powrotu części ziem Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej w 1922 roku.

Sadzenie dębu przez GIP
 

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron podkreślił, że powołana już w styczniu 1919 roku inspekcja pracy stała się znakiem tego, iż dla ówczesnych obywateli praca była jedną z najważniejszych wartości i jedną z dróg odbudowy II Rzeczypospolitej.

„Dęby papieskie, sadzone dla uczczenia ważnych rocznic, mają być symbolem naszej wierności tej ziemi, naszego zakorzenienia w ojczyźnie, trwałości fundamentów, na których zbudowano Polskę. Rok powstania inspekcji pracy był rokiem pierwszego z trzech powstań śląskich, zrywów niepodległościowych, które przyniosły w 1922 roku upragnioną wolność mieszkańcom tych ziem. Jestem niezwykle dumny, że jeden z dębów papieskich upamiętniających te ważne wydarzenia znajdzie swoje miejsce właśnie tu, przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. To wyraz szacunku dla ludzkiej pracy, dla uznania jej za podstawę naszej egzystencji. Jest to także docenienie naszych wysiłków na rzecz tworzenia ludziom godnych, bezpiecznych warunków pracy. Chciałbym zapewnić, że nie będziemy ustawać w wysiłkach dla należytego wypełniania misji, do której nas powołano. Niech za następne sto lat, pod bujnie rozrosłym dębem, nasi potomkowie wspominają naszą pracę i dorobek z dumą i wdzięcznością” – mówi Piotr Kalbron.

W trakcie uroczystości sadzenia dębu
 

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podziękowała inicjatorom wydarzenia za taki sposób upamiętnienia stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. „Przed stu laty marzenia Ślązaków się ziściły. Dzięki niezłomnej wierności mieszkańców tego regionu i wysiłkowi zbrojnemu powstańców odrodzona Polska objęła władzę nad częścią Górnego Śląska, przyłączoną na mocy traktatów międzynarodowych. To niezwykle ważne wydarzenie dla każdego Polaka, mieszkańcy tej ziemi mogą dziś żyć w wolnym kraju, w naszym wspólnym domu. Mam nadzieję, iż dąb ten, będący symbolem siły, wiary, potęgi oraz długowieczności nie tylko wpisze się w karty historii Śląska, ale będzie również towarzyszył pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach podczas ich codziennej pracy przy wypełnianiu misji służenia dobru ojczyzny i jej obywateli” – mówiła podczas uroczystości Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że sadzenie dębów ma ogromny wymiar symboliczny na przestrzeni lat. Przywołał powstańców śląskich jako przykład dla następnych pokoleń, podkreślając, że w trudnych czasach takie symbole dają siłę, dzielność i wiarę w trwałość zasad społecznych.

Przekazanie certyfikatu
 

Certyfikat autentyczności sadzonki dębu Piotr Kalbron odebrał z rąk Damiana Siebera, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dyrektor RDLP przedstawił historię i ideę dębów papieskich. Wspomniał datę 28 kwietnia 2018 roku, kiedy to sadzonki wyrosłe z nasion dębu Chrobry zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki leśników do Watykanu dla upamiętnienia obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba podziękował za wydarzenie upamiętniające historię miasta i regionu, które jednocześnie wpisuje się w dbałość miasta o zieleń: „Dziękuję Lasom Państwowym za wchodzenie do miasta. Cieszę się, że w taki sposób oddajemy hołd tym wszystkim, którzy trwali przy polskości na tych terenach, którzy zachowali swoją tożsamość. To ważne, że instytucje takie jak Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach czy Kościół aktywnie włączają się w propagowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, takich wartości jak polskość i wierność ojczyźnie”.

Uczestnicy uroczystości sadzenia dębu
 

Nowo posadzony dąb oraz okolicznościową tablicę pobłogosławił duszpasterz leśników i ludzi pracy w Archidiecezji Katowickiej ks. Ireneusz Tatura. Duszpasterz zainicjował modlitwę za poległych powstańców śląskich oraz o pomyślność ojczyzny. W uroczystości sadzenia dębu wzięli udział także przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice Stanisław Jeziorański.

 

***

Dęby papieskie to drzewa szczególne, ich sadzenie w różnych miejscach Polski ma na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii narodu polskiego. Drzewa wyrastają z sadzonek pochodzących z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II podczas jednej z pielgrzymek polskich leśników do Watykanu w 2004 roku. Wówczas to 2,5 kg nasion Chrobrego, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce, zostało pobłogosławione przez Jana Pawła II, by później trafić do szkółki w nadleśnictwie w Rudach Raciborskich. Wyhodowane sadzonki zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II podczas kolejnej pielgrzymki leśników do Watykanu w 2018 roku. Każda sadzonka posiada stosowny certyfikat z nadanym numerem. Ponad pół tysiąca drzewek podzielono między nadleśnictwa, szkoły, seminaria duchowne i sanktuaria w całej Polsce. Posadzone stają się symbolem pamięci o podniosłych wydarzeniach i ważnych postaciach w historii Polski.