• RSS
  • Wersja tekstowa
26.10.2022

Główny Inspektor Pracy wśród panelistów XVIII Forum Rynku Zdrowia

25 października 2022 r. podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na temat mobbingu, dyskryminacji i zjawiska nierówności w ochronie zdrowia.

XVIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie
 

Do udziału w sesji zostali zaproszeni także: magister pielęgniarstwa i EMBA zarządzania w ochronie zdrowia, współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa Gilbert Kolbe, koordynatorka do spraw praw kobiet i walki z dyskryminacją w Regionie Mazowieckim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Julia Pankiewicz, pełnomocnik ds. lekarzy niepełnosprawnych w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi Filip Pawliczak, prezes i założycielka Fundacji Nie Widać Po Mnie Urszula Szybowicz oraz Magdalena Wyrzykowska z zarządu fundacji „Kobiety w chirurgii". Dyskusję moderowały Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu rynekzdrowia.pl i magazynu „Rynek Zdrowia” wraz z zastępcą Justyną Przybytek-Pawlik.

Punktem wyjścia rozmowy była diagnoza problemów związanych z mobbingiem i dyskryminacją w ochronie zdrowia. Katarzyna Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę na konieczność uporządkowania kwestii dotyczących tych zagadnień od strony prawnej. – To ma istotne znaczenie. Mam wrażenie, że w zrozumieniu definicji mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu pojawia się wiele niedopowiedzeń, które powodują, że zarówno pracownicy, jak i ich przełożeni nie do końca są w stanie ocenić, z jakim zjawiskiem i w jakim momencie mają do czynienia – zaznaczyła. Szefowa PIP wytłumaczyła, że niewłaściwe kompetencje zarządcze, kwestie związane z naruszeniem zasad współżycia społecznego czy braku kultury w zakresie komunikacji nie są mobbingiem. Taki rodzaj działań to przejaw niewłaściwego i nieumiejętnego zarządzania ludźmi. Mobbing natomiast to uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, mające na celu upokorzenie go, izolowanie czy wyeliminowanie z zespołu.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podcza XVIII Forum Rynku Zdrowia
 

Główny Inspektor Pracy przypomniała, że Państwa Inspekcja Pracy prowadzi szereg szkoleń i warsztatów z zakresu prawa pracy, które mają na celu zwiększenie świadomości zatrudnionych odnośnie przysługujących im uprawnień oraz udziela porad na ten temat zarówno w każdym okręgu, jak i w siedzibie głównej. – Zachęcam do kontaktowania się z nami. Jednak nie dopiero w sytuacji krytycznej, kiedy jest tak źle, że nie wiadomo co zrobić, ale już w momencie, kiedy pracownik ma wątpliwości, czy jego prawa są respektowane, czy jest dobrze traktowany – podkreśliła.

Dodała także, że za przeciwdziałanie mobbingowi zawsze odpowiedzialny jest pracodawca, bez względu na to, na jakim poziomie się odbywa. Ponadto pracodawca zobowiązany jest prawidłowo kształtować środowisko pracy.

Podczas debaty poruszono również tematy dyskryminacji niepełnosprawnych lekarzy oraz zmian systemowych, które mogłyby zapobiegać zjawisku nierówności w ochronie zdrowia.

Uczestnicy panelu na temat mobbingu dyskryminacji i zjawiska nierówności w ochronie zdrowia podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia
 

Forum Rynku Zdrowia jest organizowane od 2005 r. przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu „Rynek Zdrowia”. Wydarzenie zyskało rangę jednego z najbardziej opiniotwórczych spotkań dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce.