• RSS
  • Wersja tekstowa
31.10.2022 Artykuł archiwalny

Konferencja PIP o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla inspekcji pracy

„Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości” – pod takim tytułem odbyła się 27 i 28 października 2022 roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Wydarzenie skupiło  przedstawicieli inspekcji pracy z państw członkowskich UE oraz przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Międzynarodowej Organizacji Pracy, Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Podczas spotkania zastanawiano się nad bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami rynku pracy, było ono też okazją do wymiany doświadczeń związanych z działalnością kontrolną i prewencyjną w Europie i na świecie.

Uczestnicy konferencji Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości
 

Konferencję otworzyli Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy Ho Siong Hin. Następnie szefowa inspekcji odczytała list od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, która podkreśliła znaczenie nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i jakości warunków pracy.

Prelekcje przewidziane w programie konferencji dzieliły się na dwa bloki tematyczne: doświadczenia krajowych inspekcji pracy w kontekście aktualnych i przyszłych wyzwań świata pracy oraz rekomendacje i wsparcie ze strony organizacji i instytucji międzynarodowych.

Pierwszego dnia część merytoryczną rozpoczęła Maria Fernanda Ferreira Campos, inspektor generalny z Urzędu ds. Warunków Pracy w Portugalii. Przybliżyła kwestie związane z telepracą oraz zaprezentowała podejście do tematu portugalskich służb bhp i inspekcji pracy. O wyzwaniach stojących przed inspektorami pracy w Irlandii w związku ze wzrostem powszechności pracy w formule hybrydowej opowiedział Mark Cullen, zastępca dyrektora wykonawczego irlandzkiego Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas konferencji
 

Następnie Katarzyna Łażewska-Hrycko mówiła o automatyzacji, robotyzacji i algorytmizacji procesów pracy. O tym, jak korzystanie z nowych technologii przez zakłady wpływa na poprawę bezpieczeństwa i jakości pracy. Zwróciła przy tym uwagę na pojawiające się nowe zagrożenia, na które urzędy odpowiedzialne za bhp i ochronę praw pracowników będą musiały się przygotować i prawdopodobnie zaczną prowadzić nadzór nad warunkami pracy w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Arto Teronen, dyrektor ds. działań terenowych z Departamentu Pracy i Równości Płci, Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zdrowia w Finlandii, poruszył w swoim wystąpieniu temat wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie i jakość pracy pracowników. Opowiedział o badaniu tych obciążeń za pomocą ankiety, którą wykorzystują organy bhp w Finlandii.

Piątą prelekcję wygłosili główny doradca Annemarie Kndusen oraz doradca specjalny Stine Hvid Bern z Duńskiego Urzędu Środowiska Pracy. Omówiły one kwestie związane z kontrolami dotyczącymi platform cyfrowych. Organizacja pracy jest inna i różni się w zależności od branży, to z kolei stanowi kolejne wyzwanie dla kontroli środowiska pracy. Duński urząd ma niewielkie doświadczenie w prowadzeniu kontroli tak pracujących osób, ale rozpoczął kampanię skierowaną do pracowników platformowych świadczących usługi kurierskie. Natomiast goście z Francji – Agnes Glas, kierownik projektu Współpraca Europejska i Międzynarodowa na rzecz Inspekcji Pracy z Dyrekcji Generalnej ds. Pracy oraz Bernard Martin, międzyokręgowy referent  ds. morskich  z Regionalnej Dyrekcji ds. Pracy w Bretanii – przybliżyli kwestie związane z wyzwaniami podczas kontroli na budowach przybrzeżnych turbin wiatrowych. Denitsa Ivanova Nikolova, nadinspektor pracy z Urzędu Wykonawczego Generalnego Inspektoratu Pracy w Bułgarii, mówiła o wyzwaniach związanych z cyfryzacją pracy i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki. Towarzyszył jej Pavlin Vaskov Todorov, dyrektor Dyrekcji Inspekcji Pracy w Burgas. Dzień zakończył panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania.

Na drugi dzień międzynarodowego spotkania zaplanowano pięć prelekcji. Charlotte Grevfors-Ernoult, przewodnicząca Komitetu SLIC, zaprezentowała istotne aspekty strategicznych ram UE odnoszących się do bhp na lata 2021-2027 z perspektywy egzekwowania unijnych przepisów.

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy Ho Siong Hin podczas konferencji
 

Następnie przewodniczący MSIP Ho Siong Hin przedstawił ramowe zasady pomiaru wyników działań inspekcji pracy w obszarze bhp. Kierownik Wydziału ds. Administracji Pracy Inspekcji Pracy oraz Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego z Międzynarodowej Organizacji Pracy Joaquim Pintado Nunes, biorący zdalnie udział w konferencji, zaznaczył, że środowisko, w którym inspekcje funkcjonują, stale się zmienia i omówił wytyczne MOP dla inspekcji pracy. Jako przedostatni wystąpił Ioannis Anyfantis, kierownik projektu z Sekcji Prewencji i Badań EU-OSHA, przybliżył uczestnikom rolę wpływu państwa na przestrzeganie przepisów bhp oraz to, jakie w związku z egzekwowaniem przepisów pojawiają się szanse i wyzwania. Ostatni głos zabrał Helmut Ehnes, Przewodniczący Komitetu Sterującego ISSA ds. Wizji Zero. Mówił o wdrażaniu prewencyjnego sposobu myślenia w przemyśle według Wizji Zero. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział wszyscy prelegenci drugiego dnia konferencji.

Podsumowanie konferenjci

Relacja wideo z Międzynarodowej konferencji „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości”:

Międzynarodowa konferencja pod hasłem Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości 1/2 - YouTube

Międzynarodowa konferencja pod hasłem Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości 2/2 - YouTube

International conference Labour Inspection and the Challenges of the Future 1/2 - YouTube

International conference Labour Inspection and the Challenges of the Future 2/2 - YouTube