• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2022

Komisje sejmowe o budżecie PIP na 2023 r.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 15 listopada 2022 r.  w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad był m.in. kształt przyszłorocznego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie posiedzenia rozpatrywano opinie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, dotyczącą przyszłorocznego budżetu PIP, przedstawił poseł Janusz Śniadek. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że Komisja bez głosu sprzeciwu przyjęła propozycję budżetu inspekcji na przyszły rok, która zakłada przeciętny wzrost wynagrodzeń pracowników PIP na poziomie wyższym niż rekomendowany przez resort finansów poziom 7,8%.

Przedstawiciele PIP w trakcie posiedzenia komisji
 

W dyskusji nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy głos zabrała Katarzyna Łażewska-Hrycko. Przypomniała, że zgodnie z Konstytucją praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Aby ta ochrona funkcjonowała i była skuteczna w obliczu zmieniających się warunków na rynku pracy, instytucje, które tę ochronę w imieniu państwa sprawują, muszą być silne.

Główny Inspektor Pracy zwróciła też uwagę, że proponowany wzrost wynagrodzeń, wyższy niż przeciętny, jest uzasadniony koniecznością zapewnienia wykwalifikowanych kadr niezbędnych do realizacji nowych zadań powierzanych inspektorom pracy.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli także: Ewa Wawrzyniak, dyrektor Departamentu Organizacyjnego GIP, Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, Piotr Kopeć, dyrektor Departamentu Informatyki oraz Katarzyna Cichy, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów.