• RSS
  • Wersja tekstowa
17.11.2022

Główny Inspektor Pracy w Polsat News

Od kilku lat obserwujemy wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę ofiar wypadków przy pracy. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, liczba osób, które zginęły podczas wykonywania obowiązków służbowych, spadła o 30%. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy 17 listopada 2022 r. na antenie Polsat News mówiła o promocji bezpieczeństwa pracy.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w Polsat News

 

W ocenie Katarzyny Łażewskiej Hrycko spadek liczby śmiertelnych wypadków przy pracy to przejaw odpowiedzialności pracodawców za poprawę warunków pracy, ale też efekt działań Państwowej Inspekcji Pracy. Duży wysiłek nadzorczy i prewencyjny skierowany jest na branże szczególnie niebezpieczne, takie jak budownictwo. Efektem tego jest znaczny spadek wskaźnika wypadków w tej branży. Według Eurostatu nasz kraj z odległej pozycji w 2009 r. awansował  w 2018 roku do grona krajów, gdzie ten wskaźnik wypadkowości jest najmniejszy.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa jest także świadome zachowanie pracowników w miejscu pracy. Poprawa strukturalna poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy będzie ograniczona bez zaangażowania w tworzenie bezpiecznego środowiska zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca ma zapewnić i zorganizować bezpieczne stanowisko pracy, a pracownik musi korzystać w trakcie pracy z dostępnych zabezpieczeń i środków ochrony.

Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko kontroluje, poświęca też wiele uwagi działaniom prewencyjnym i promocyjnym.

– Dziś na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość, w trakcie której nagrody otrzymają pracodawcy wyróżniający się w bezpiecznej organizacji pracy, społeczni inspektorzy pracy oraz wyróżniający się inspektorzy pracy. Nagrody otrzymają także osoby z różnych środowisk, które w sposób szczególny przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa pracy – zapowiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko