• RSS
  • Wersja tekstowa
18.11.2022

Uroczyste spotkanie z laureatami

Na Zamku Królewskim w Warszawie 17 listopada 2022 r. odbyła się gala, podczas której wręczono Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz im. Romana Giedrojcia, a także nagrody w konkursach „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej’’ i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Uroczystość rozdania nagród objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy Gali PIP

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Katarzyna Łażewska-Hrycko na Zamku Królewskim
– Uważam nasze dzisiejsze spotkanie w tych uroczystych i podniosłych okolicznościach za bezcenne. Jest ono bowiem dowodem siły wartości wyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, laureatów nagród i naszych gości. To potwierdzenie, że niezależnie od codziennych zawirowań, przyświeca nam wspólny, szczytny cel: dbałość o ludzi, ich rozwój, możliwości godzenia pracy i życia prywatnego – powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, witając uczestników uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Specjalny list do uczestników spotkania wystosował Prezydent RP Andrzeja Duda.

List Prezydenta RP
 

List Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała szefowa Kancelarii Sejmu RP Agnieszka Kaczmarska. Marszałek Sejmu, zwracając się do laureatów nagród przyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, podkreśliła, że jest pełna uznania dla wszystkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. „Dzięki wieloletnim dążeniom do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sytuacja w zakładach pracy uległa znacznej poprawie. Przyczyniły się do tego nie tylko działania kontrolne, lecz także rozwijanie wszelkich form prewencyjnych oraz prowadzenie aktywności edukacyjnej. Proszę przyjąć moje podziękowania za szerzenie humanitarnych wartości i służenie dobrym przykładem”, napisała Elżbieta Witek.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed odczytał okolicznościowy list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Minister  przypomniała w nim, że o godności ludzkiej pracy mówił przed laty Jan Paweł II, który widział w niej nie tylko środek utrzymania rodzin czy klucz do osiągnięcia sprawiedliwego porządku społecznego. Nauczał, że wykonywana w odpowiednich warunkach praca pozwala każdemu „stawać się bardziej człowiekiem”. To ogromna wartość w dzisiejszym zglobalizowanym i pełnym napięć świecie, ważna szczególnie w kontekście obrony osób słabszych.

Laureaci nagrody im. Haliny Krahelskiej


Katarzyna Łażewska-Hrycko z przewodniczącym Rady Ochrony Pracy posłem Januszem Śniadkiem wręczyli nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda ta jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących. W tym roku otrzymali ją: prof. dr hab. Joanna Jurewicz, dr inż. Joanna Kamińska, Marlena Maląg, Krzysztof Michałkiewicz, Leszek Miętek, Mirosław Nowak, Adam Ogrodnik, Krystyna Ptok, Zbigniew Rawicki i Grzegorz Piotr Szałas.

Laureaci XIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”


Laureatom XIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” nagrody podczas uroczystości wręczali wraz z Głównym Inspektorem Pracy wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

 Laureaci w kategorii firm zatrudniających do 49 pracowników


W kategorii firm zatrudniających do 49 pracowników nagrody otrzymali:

– GALWAN Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

– Planetfan Sp. z o.o. Sp. k., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach;

– TIRCARS Mariusz Chorąży i Wspólnicy Sp. j., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Laureaci w kategorii firm zatrudniających od 50 do 249 osób


W kategorii firm zatrudniających od 50 do 249 osób nagrodzono:

- Arcom Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie;

KB POMORZE Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku;

MONDI SIMET Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Laureaci kategorii firm dużych zatrudniających powyżej 249 osób


W kategorii firm dużych zatrudniających powyżej 249 osób laureatami zostali:

Dekorglass Działdowo S.A., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

NM Polska  Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu;

PPHU VISSCHER-CARAVELLE POLAND Sp. z o.o., nominowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Najaktywniejsi społeczni  inspektorzy pracy.


Na Zamku Królewskim nagrody otrzymali także laureaci konkursu dla najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy. Nagrodzeni zostali:

Sławomir Dopytalski, zakładowy społeczny inspektor pracy w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.;

Bolesław Hendzel, zakładowy społeczny inspektor pracy w Tameh Polska Sp. z o.o., Oddział Wytwarzania w Krakowie;

Aleksander Orliński, społeczny inspektor pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Laureaci Nagrody im. Romana Giedrojcia.


Uroczystość była okazją do uhonorowania najlepszych inspektorów pracy Nagrodą im. Romana Giedrojcia. Jej laureatami zostali inspektorzy pracy, którzy odznaczają się szczególnymi osiągnięciami w realizacji obowiązków służbowych w zakresie poprawy warunków pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy, a także wykazują się skutecznością i determinacją w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy. W 2022 roku Nagrodę im. Romana Giedrojcia otrzymali:

Artur Brzeziński, inspektor pracy w Oddziale w Zamościu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie;

Robert Kaniecki, starszy inspektor pracy – główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie;

Jacek Krzywonos, starszy inspektor pracy – główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie.

Prowadzący Galę Piotr Bajtlik
 

Zespół Altra Volta

Galę prowadził Piotr Bajtlik, a uświetnił ją koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego Altra Volta.