• RSS
  • Wersja tekstowa
24.11.2022

Główny Inspektor Pracy na Kongresie Open Eyes Economy w Krakowie

W dniach 22-23 listopada 2022 r. odbył się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie VII Międzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit 2022. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę prelegentów z całego świata. O prawach człowieka w biznesie i poszanowaniu praw pracowniczych mówiła podczas pierwszego dnia kongresu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

GIP na Kongresie OPEN EYES22
 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji kongresu była wiarygodność oraz jej odzwierciedlenie w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym. W blokach programowych FIRMA – IDEA, MIASTO – IDEA i MARKA – KULTURA  zorganizowano 7 ścieżek tematycznych: wiarygodność ekonomiczna; prawa człowieka w biznesie; klimatyczna regeneracja miast; młodzi w mieście; Green Deal – energia, żywność, zdrowie; design thinking w transformacji ku nieznanemu; Open Eyes to Ukraine. Program wypełniło ponad 80 paneli i dyskusji programowych. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele i eksperci ze świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, sztuki i mediów. W sumie w Open Eyes Economy Summit 2022 wzięło udział 260 mówców z Polski i zagranicy oraz ponad 5000 uczestników.

W bloku „Firma – Idea: Prawa człowieka w biznesie” w roli eksperta wystąpiła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy w swojej prezentacji skupiła się na poszanowaniu praw pracowniczych w ramach działalności biznesowej oraz przeanalizowała zmieniające się potrzeby pracownika w kontekście obserwowanych zmian na globalnym rynku pracy.

– Stworzenie optymalnych warunków pracy i płacy, dobrej atmosfery w pracy, zadbanie o prawa pracownicze, prawidłowe wykorzystanie potencjału intelektualnego, zwłaszcza wysokiej klasy specjalistów – to nie lada wyzwanie. To także konieczność, jeśli chce się związać ludzi z firmą  i dać im perspektywę dalszej nauki i rozwoju zawodowego, co przekłada się również na zyski dla firmy – podkreśliła Główny Inspektor Pracy.

Wymieniła również czynniki i zjawiska mające wpływ na kształtowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i rynku pracy, które budzą często niepokój pracowników. Zaliczyła do nich między innymi: robotyzację, globalizację, pracę zdalną podczas pandemii, tak zwaną gospodarkę platform oraz zjawisko mobilności pracowników.

– Podczas dyskusji na temat praw pracowniczych w kontekście praw biznesu musimy pamiętać o dynamicznym postępie technologicznym i związanej z nim cyfryzacji. Konsekwencją tego jest stosowanie nowych form i narzędzi pracy, w tym opartych na nowoczesnych technologiach i usługach elektronicznych. Pokazała to pandemia COVID-19  i rozwój zjawiska pracy zdalnej – zaznaczyła Główny Inspektor Pracy.

Wskazując globalne zmiany na rynku pracy, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła, że poszanowanie praw pracowniczych w biznesie stanowi obopólną korzyść zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Podstawę rozwoju biznesu stanowi człowiek, a zatem inwestowanie w kształcenie pracowników i bezpieczeństwo pracy to zawsze inwestycja w rozwój firm.

Po zakończonym panelu Katarzyna Łażewska-Hrycko rozmawiała na temat praw człowieka w biznesie oraz o działaniach PIP na rzecz legalności zatrudnienia cudzoziemców z dziennikarzami Radia Kraków, Radia ZET i Magazynu „Forbes”.

Kluczowym elementem VII edycji kongresu była prezentacja wniosków z raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”, przygotowanego przez grupę ekonomistów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Wśród tematów poruszanych w „Indeksie” znalazł się szeroki dział poświęcony ochronie i bezpieczeństwu pracy.