• RSS
  • Wersja tekstowa
24.11.2022 Artykuł archiwalny

Główny Inspektor Pracy dla Forbes

– W Kodeksie Pracy oczekujemy na zmiany, które na stałe wprowadzą rozwiązania związane z pracą zdalną. Trwa dialog w tej kwestii rządu z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i instytucjami kontrolnymi jak np. Państwowa Inspekcja Pracy. Dotyczy t m.in. rozliczenia kosztów, dopuszczalności pracy zdalnej, określenia miejsca świadczenia pracy – podkreśla Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Wskazała, że ważne jest też uwzględnienie obciążenia szkieletowo-mięśniowego, które powoduje złą postawę ciała podczas pracy zdalnej w nie zawsze odpowiednich warunkach domowych.

Forbes
Główny Inspektor Pracy wskazała, że pomimo pogarszania się kondycji finansowej firm, podstawowy element prawa pracowniczych, czyli wypłata wynagrodzeń, jest realizowany. Ponadto zauważa, że firmy, które są zmuszane do zwolnień, oferują bardzo często godziwe, dodatkowe świadczenia pracownikom.

Obejrzyj wywiad z Katarzyną Łażewską-Hrycko, Głównym Inspektorem Pracy na stronie Forbes.