• RSS
  • Wersja tekstowa
01.12.2022 Artykuł archiwalny

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Pałacu Prezydenckim 30 listopada 2022 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczył Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Prezydent RP na posiedzeniu RDS
 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele strony rządowej, członkowie zasiadający w Radzie z ramienia organizacji pracowników i pracodawców, osoby z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. Spotkanie  poświęcone było przyszłości dialogu społecznego w Polsce.

– Rada Dialogu Społecznego ma teraz, także w zmaganiu się ze skutkami pandemii, fundamentalne znaczenie –  podkreślił Andrzej Duda otwierając posiedzenie. – Nie ma innej drogi, byśmy przeszli przez ten trudny okres, jak spokojny dialog na poziomie państwowym.

Było to dziesiąte posiedzenie plenarne RDS pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i trzecie posiedzenie zorganizowane w tym roku w Pałacu Prezydenckim. Podczas tegorocznych spotkań omawiano sytuację na rynku pracy po dwóch latach pandemii oraz wpływ zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców.

Posiedzenie plenarne RDS