• RSS
  • Wersja tekstowa
15.12.2022 Artykuł archiwalny

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Izabela Waga, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, uczestniczyli 15 grudnia 2022 r. w uroczystym finale 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Uczestnicy podsumowania konkursu
 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs ma na celu inspirowanie do działania oraz upowszechnianie opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze, a także możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

wwwDSC03752

 

Jarosław Leśniewski odczytał list do finalistów wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

„Kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy na rzecz ochrony człowieka w dobie nowoczesnych technologii stanowi ogromne wyzwanie i jest naszym wspólnym celem. To od naszej współpracy i wzajemnej komunikacji zależy skuteczność tej ochrony” – podkreśliła w liście szefowa inspekcji pracy.


Jarosław Leśniewski i Izabela Waga w trakcie uroczystości

 

Nagrodzone projekty ograniczały m.in. zagrożenia mechaniczne i chemiczne oraz hałas na stanowiskach pracy. Wdrożenie nagrodzonych projektów i rozwiązań wpłynęło pośrednio i bezpośrednio na poprawę warunków pracy kilkuset tysięcy pracowników.