• RSS
  • Wersja tekstowa
20.12.2022

Na jubileuszowym Kongresie OPZZ

Pierwszego dnia X Kongresu OPZZ zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wraz z osobami wyróżnionymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Pracy
W dwudniowych obradach Kongresu, który odbywał się 15-16 grudnia 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim, wzięło udział blisko trzysta delegatek i delegatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska, wiceminister zdrowia Piotr Bromber oraz dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog Iwona Zakrzewska.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska odczytuje list szefowej inspekcji pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko
W liście złożonym na ręce przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzeja Radzikowskiego szefowa inspekcji pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko napisała: „Współpraca z organizacjami związkowym, w tym z OPZZ, jest dla Państwowej Inspekcji Pracy, którą mam zaszczyt kierować, ważnym obszarem działalności. To właśnie dzięki Państwa wysiłkom działania naszego urzędu skutecznie przyczyniają się do eliminowania nieprawidłowości w stosunkach pracy. Związki zawodowe, będąc najbliżej pracowników, są strategicznym partnerem zarówno dla instytucji kontrolnych, jak i dla kadry kierowniczej, bezpośrednio wpływającej na procedury obowiązujące w zakładzie pracy. Zarządzana przeze mnie instytucja znajduje szerokie wsparcie w dialogu społecznym, którego uczestnicy na pierwszym miejscu stawiają prawo do wolności i godności, a także prawo do pracy, umożliwiające realizację życiowych aspiracji”.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wręcza Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy
Katarzyna Łażewska-Hrycko przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Z inicjatywą przyznania odznak wystąpił Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Odznaki wręczyła Małgorzata Dziemińska. Otrzymali je:

  • Halina Poszytek – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego;
  • Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, przewodniczący Rady Branży OPZZ Przemysł;
  • Michał Lewandowski – przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

„Wręczone dzisiaj zaszczytne i honorowe odznaczenia i wyróżnienia stanowią potwierdzenie rozwoju świadomości w zakresie praworządności w stosunkach pracy. Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję za Państwa wytrwałość i ogromne zaangażowanie w kształtowanie bezpiecznych i godziwych warunków pracy” – stwierdziła w dalszej części listu szefowa inspekcji pracy, a życząc wszystkim owocnych obrad i deklarując otwartość na dalszą współpracę, dodała także, że „zestawienie zróżnicowanych poglądów i koncepcji stanowi drogę do znalezienia optymalnych narzędzi ochrony pracy”.

Podczas obrad Delegatki i Delegaci na X Kongres OPZZ wybrali nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szefem OPZZ został Piotr Ostrowski, który od 2018 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Porozumienia.

X Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych