• RSS
  • Wersja tekstowa
04.01.2023

Senackie prace nad budżetem PIP

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 4 stycznia 2023 r. w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej. Członkowie Komisji pod przewodnictwem senatora Filipa Libickiego pracowali nad projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r.

Katarzyna Łażewska-Hrycko w trakcie posiedzienia senackiej komisji
 

Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu przypomniała, że w toku prac nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok budżet Państwowej Inspekcji Pracy po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 28 mln 420 tys. zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 20 mln 72 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące o 6 mln 153 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2 mln 195 tys. zł.

– Fundusz wynagrodzeń dla pracowników został zmniejszony do poziomu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zaproponowanego przez Radę Ministrów, co oznacza dla inspekcji ponowne obniżenie płacy realnej oraz pogłębienie i tak już trudnej sytuacji kadrowej w urzędzie – oceniła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Szefowa PIP zaapelowała do senatorów o podjęcie działań w celu przywrócenia w części 12 budżetu państwa całej kwoty zmniejszenia, tj. 28 mln 420 tys. zł.

Senator Bogusława Orzechowska rekomendowała członkom Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przywrócenie do budżetu Państwowej Inspekcji Pracy całej kwoty zmniejszenia.

W posiedzeniu Komisji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowały także dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Grażyna Witkowska oraz wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Katarzyna Cichy.