O planie działania PIP w 2023 r. na komisji sejmowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 12 stycznia 2023 r. zapoznała się z planem działalności PIP na 2023 r. przedstawionym przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko.

Uczestnicy posiedzenia KOP
 

Główny Inspektor Pracy przypomniała, że plan działań został przygotowany bardzo starannie, by maksymalnie wykorzystać możliwości Państwowej Inspekcji Pracy. To trudne zadanie ze względu na wysokie oczekiwania społeczne, a jednocześnie ograniczone warunki kadrowe inspekcji, obciążonej dodatkowymi nowymi zadaniami.

W 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 35 tys. podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych.

Inspektorzy pracy będą realizowali nowe zadania wynikające między innymi ze zmian prawa, w szczególności w zakresie emerytur pomostowych, pakietu mobilności czy zmienionych przepisów dotyczących pracy zdalnej.

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek przypomniał, że ROP w swoim stanowisku dotyczącym planu działania PIP na 2023 r. podnosił, że do skutecznej realizacji nowych zadań niezbędne jest wzmocnienie kadrowe Państwowej Inspekcji Pracy, co wymaga zapewnienia dodatkowych środków w budżecie.

Przedstawiciele PIP na posiedzeniu KOP
 

Państwową Inspekcję Pracy na posiedzeniu Komisji reprezentowali także: Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Dariusz Górski, p.o. dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz Artur Sobota, p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji.