Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG 25 stycznia 2023 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.
 

Katarzyna Łażewska-Hrycko w traklcie posiedzenia RDS
 

W trakcie obrad partnerzy społeczni i przedstawiciele rządu dyskutowali na temat „Czy Polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG?”. Dyskusja została podjęta na wniosek Pracodawców RP.

Uczestnicy posiedzenia RDS
 

10 listopada 2022 roku Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem dyrektywy o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju, która dotyczy obowiązku szczegółowego raportowania strategii, polityk i wyników przedsiębiorstwa w obszarach środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego (ESGEnvironmental, Social, Governance). Nowa dyrektywa wprowadza zmiany w raportowaniu rocznym. Zgodnie z jej postanowieniami przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie będą musiały znacząco zmienić podejście do obecnych procesów zbierania i raportowania danych niefinansowych i uwzględniania kwestii ESG w strategii firmy.

Na posiedzeniu omawiano także tematykę kolejnych spotkań plenarnych Rady Dialogu Społecznego.