• RSS
  • Wersja tekstowa
01.02.2023

Konferencja PIP na Targach BUDMA

W Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, 31 stycznia 2023 r. odbyła się konferencja „Budowa. STOP wypadkom! Koordynator do spraw bhp fundamentem bezpiecznej budowy”.

Katarzyna Łażewka-Hrycko na Targach BUDMA
 

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości i przedstawicieli środowiska budowlanego. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych inwestycjach budowlanych zależy od wielu czynników: sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, wiedzy pracodawców i kierowników budów o występujących zagrożeniach, dyscypliny technologicznej oraz fachowości pracowników. W związku z tym, ograniczanie skali nieprawidłowości w budownictwie jest od lat jednym z najważniejszych zadań, na których koncentruje swoje działania Państwowa Inspekcja Pracy. Następnie przemówienia wygłosili: Piotr Kledzik Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Goście Honorowi: dr inż. Robert Geryło Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Zbigniew Janowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Budowlanioraz dr inż. Krzysztof Kaczorek Pełnomocnik Dziekana do spraw opracowania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom Konkursu Buduj bezpiecznie 2022”. Statuetkę Głównego Inspektora Pracy otrzymali:

I miejsce  firma Skanska S.A.
 

- za I miejsce  firma Skanska S.A. wykonawca budowy mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w m. Rogalinek – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu;

II miejsce firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o
 

- za II miejsce firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku;

III miejsce firma WARBUD S.A.
 

- za III miejsce firma WARBUD S.A., wykonawca budowy Podkarpackiego Centrum Nauki Jasionka 952 – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Wręczono także nagrody Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które otrzymali:

- firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy Białymstoku;

- firma TAKENAKA Europe GmbH Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku magazynowego Mubea 3 wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wbudowaną stacją transformatorową i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanego w miejscowości Zimna Wódka – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu;

- firma FEREIRA Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku produkcyjno- magazynowego z zapleczem Browarów Lubelskich w Lublinie nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Uczestnicy konferencji na Targach BUDMA 2023
 

Podczas części merytorycznej konferencji Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy podsumował pierwszy rok realizacji kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, której hasło brzmi: „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”. Potem Michał Grzesiak, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zaprezentował misję koordynatora bhp na budowie. Dr Dariusz Smoliński omówił kwalifikacje formalne i praktyczne osoby pełniącej obowiązki koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie budowy. Anna Smolarz, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedstawiła studium przypadku, w którym brak skutecznej koordynacji w zakresie bhp na budowie przyczynił się do wypadku przy pracy.

 Na zakończenie konferencji laureaci konkursu opowiedzieli o swoich doświadczeniach i stosowanych dobrych praktykach w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy.