• RSS
  • Wersja tekstowa
14.03.2023

Konferencja „Dialog społeczny w czasach kryzysu”

9 marca 2023 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja „Dialog społeczny w czasach kryzysu”, z udziałem Głównego Inspektora pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Wydarzenie zorganizowane przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

7

 

Konferencję, realizowaną w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”, zainaugurował przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Ocenę funkcjonowania dialogu społecznego w czasach kryzysu przedstawili: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, profesor UW Łukasz Pisarczyk, zajmujący się naukowo m.in. układami zbiorowymi pracy oraz Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

W swoim wystąpieniu Katarzyna Łażewska-Hrycko zaprezentowała szereg danych dotyczących uzwiązkowienia, układów zbiorowych pracy i toczonych sporów zbiorowych. Szefowa PIP wskazywała też, że „większość żądań zgłaszanych przez organizacje związkowe dotyczyła warunków płacy, a w dalszej kolejności warunków pracy”.  

Konferencja była również okazją do spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i wręczenia wyróżnień organizacjom za działalność związkową i rozwój związku w 2022 roku.

3
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku reprezentowali: p.o. okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski, p.o. zastępcy okręgowego inspektora pracy w Gdańsku Patrycja Potocka-Szmoń i Paweł Grabowski, nadinspektor pracy Piotr Prokopowicz oraz nadinspektor pracy Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji.

6
 

8
 

5
 

9