Kontrole firm transportowych z rosyjskim i białoruskim kapitałem

Inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych służb rozpoczęli kontrole ponad 60 firm transportowych na terenie całego kraju. Sprawdzane są głównie firmy, które prawdopodobnie działają z wykorzystaniem kapitału białoruskiego lub rosyjskiego. Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wziął udział w spotkaniu inaugurującym tę akcję.

Kontrole i działania operacyjne prowadzić będą: Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz nadzór budowlany. Służby skontrolują szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych. O działaniach, które mają ograniczyć nieuczciwe praktyki w transporcie drogowym, szefowie służb i inspekcji mówili na briefingu zorganizowanym 16 marca 2013 r. w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Uczestnicy spotkania w GITD
 

Nasze działania dotyczyć będą głównie czasu jazdy, czasu postoju, przerw, odpoczynku dobowego czy pracy w porze nocnej kierowców. Ale są jeszcze inne bardzo ważne zakresy, które przenikają się także z działaniami innych służb. To szczególnie współpraca ze Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego. Wiąże się z kontrolami legalności zatrudnienia cudzoziemców. Nadal obywateli Rosji czy Białorusi dotyczą takie nieprawidłowości, jak nielegalny pobyt i nielegalne zatrudnienie. Ten aspekt kontroli jest bardzo ważny – podkreślił Dariusz Mińkowski.


Dariusz Mińkowski na spotkaniu w GITD
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który koordynuje działania, zapowiada kontrole w kolejnych przedsiębiorstwach. Równolegle prowadzone są też kontrole drogowe, w trakcie których Inspekcja Transportu Drogowego, sprawdza zarówno polskie, jak i zagraniczne ciężarówki.

– Na podstawie informacji zgromadzonych w dostępnych nam bazach danych wytypowaliśmy adresy, gdzie w grę może wchodzić m.in. prowadzenie wirtualnej działalności transportowej. Wytypowano firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Rozpoczęliśmy działania kontrolne. To pierwszy etap tak szeroko zakrojonej akcji. Pracujemy ramię w ramię z innymi służbami, aby zakres kontroli był wieloaspektowy i pozwolił nam zlikwidować nielegalne praktyki w branży, a tym samym chronić krajowy rynek transportowy – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.