• RSS
  • Wersja tekstowa
27.03.2023

Główny Inspektor Pracy gościem „Onet rano”

27 marca 2023 r. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy była gościem programu „Onet rano”.  Rozmowa z gospodarzem programu Januszem Schwertnerem dotyczyła między innymi dyskryminacji płacowej.

ONET
 

W Polsce istnieje zjawisko tzw. luki płacowej, tzn. nieuzasadnionego różnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę. Dane statystyczne świadczą, że skala tego zjawiska nie jest duża. Przeciętne płace mężczyzn są wyższe o 4,8 proc. od wynagrodzenia kobiet. Główny Inspektor Pracy przypomniała, że obowiązują przepisy Kodeksu pracy regulujące kwestie równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Na ich podstawie pracownik, który uważa, że jest gorzej wynagradzany od innej osoby np. ze względu na płeć, może dochodzić swoich praw. Inspektor pracy po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika, który uważa, że jest dyskryminowany, może zweryfikować, czy zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń nie jest przejawem dysktyminacji.

- Jeżeli inspektor po przeprowadzeniu kontroli stwierdzi, że zakaz różnicowania został naruszony, wówczas może wydać stosowne wnioski w wystąpieniu kierowanym do pracodawcy. Jednak celem zmiany warunków zatrudnienia na takie, które nie będą go dyskryminować, pracownik musi udać się do sądu - podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

W trakcie rozmowy Główny Inspektor Pracy była pytana, także o to, na ile pracownicy są skłonni do egzekwowania należnych im uprawnień związanych z zatrudnieniem.

Nadal wiele osób decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń dopiero po zakończeniu zatrudnienia. Dzieje się tak z obawy przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy. Jednak rośnie grupa osób świadomych swoich praw, które w trakcie zatrudnienia walczą o swoje prawa także przy pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. W wielu przypadkach dochodzenie swoich roszczeń w trakcie zatrudnienia jest łatwiejsze i skuteczniejsze.

– Należy pamiętać, że inspektor pracy prowadząc kontrolę w odpowiedzi na skargę chroni dane pracownika i działa w taki sposób, by pracodawca nie wiedział jaki jest rzeczywisty powód kontroli i kto ją zainicjował – powiedziała Katarzyna Łażewska – Hrycko.

Całą rozmowę można obejrzeć pod  linkiem: