• RSS
  • Wersja tekstowa
31.03.2023

Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości

W specjalnym cyklu miesięcznika „Inspektor Pracy” przypominamy najciekawsze fragmenty wystąpień uczestników międzynarodowej konferencji „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości”. Wydarzenie zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz online w dniach 27 i 28 października 2022 r.

Konferencja PIP Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości
 

Szybki rozwój sztucznej inteligencji rodzi wiele emocji i pytań o jej przyszłe zastosowanie w naszej codziennej pracy. Wielkie nadzieje, a zarazem niepokój budzą możliwości zastosowania chatbotów, takich jak ChatGPT. Na naszych oczach odbywa się rewolucja technologiczna, gdzie człowiekowi nie tylko towarzyszą roboty, ale zaczynają go w wielu branżach zastępować. Państwowa Inspekcja Pracy poświęciła m.in. takim zagadnieniom międzynarodową konferencję „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości”. Wystąpienie Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko dotyczyło problematyki robotyzacji i algorytmizacji w procesach pracy. Fragmenty tej prezentacji otwierają specjalny cykl w miesięczniku „Inspektor Pracy”, poświęcony wygłoszonym podczas konferencji referatom.

 

Robotyzacja i algorytmizacja w procesach pracy cz.1
 

Robotyzacja i algorytmizacja w procesach pracy cz.2

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy inspekcji pracy państw członkowskich UE, a także przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Międzynarodowej Organizacji Pracy, Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).