• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2023

Wspólny rynek pracy w ocenie ekspertów na EKG w Katowicach

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wzięła udział 25 kwietnia 2023 r. w debacie „Wspólny rynek pracy w Europie”, która odbyła się w Katowicach w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uczestnicy debaty Wspólny rynek pracy w Europie która miała miejsce podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
 

Dyskusja dotyczyła między innymi ułatwień, jakie daje zarówno dla pracodawcom, jak i pracownikom uczestnictwo Polski we wspólnym rynku. Katarzyna Łażewska-Hrycko uznała, że wspólny rynek daje państwom-uczestnikom wiele norm ochronnych i PIP w tym systemie działa aktywnie, sprawdzając legalność pracy cudzoziemców. Inspekcja bada też, czy nie dochodzi tu do dyskryminacji, jeśli chodzi o kwestie równych zasad zatrudnienia.

O ile w kraju jest nam w tej kwestii łatwiej działać, o tyle kontrole zatrudnienia pracowników delegowanych są wyzwaniem, więc bardzo ważna jest tu właściwa wymiana informacji w ramach struktur międzynarodowych, w których PIP jest zrzeszona powiedziała Główny Inspektor Pracy.

Paneliści omówili też między innymi najnowsze zmiany w Kodeksie pracy, których wprowadzenie w Polsce było realizacją dyrektyw Komisji Europejskiej. Szczególną uwagę uczestnicy dyskusji zwrócili na dyrektywę work-life balance. W debacie wzięli udział także Maciej Duszczyk, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Marcin Lewandowski, prezes Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach, Kamila Zawistowska, menedżer z Accenture w Polsce oraz Jan Zborowski wiceprezes SoDA (stowarzyszenia pracodawców branży IT).