• RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2023

Budowy pod specjalnym nadzorem

Bezpieczeństwo na budowach było najważniejszym tematem posiedzenia Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

 

W Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Obradom przewodniczył zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który na samym początku posiedzenia wręczył Zbigniewowi Janowskiemu, przewodniczącemu Związku Zawodowego „Budowlani”, akt powołania na wiceprzewodniczącego Rady.

zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Zbigniew Janowski przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP Jakub Chojnicki przedstawił podsumowanie wyników z kontroli w 2022 r. w ramach realizacji I etapu strategii „Budowa STOP wypadkom!”. Z przedstawionej prezentacji wynika, że w ubiegłym roku 102 place budów zostały objęte zintensyfikowanym nadzorem inspektorów pracy, 1004 place budów zostały objęte nadzorem w ramach pozostałych działań kontrolnych. Skontrolowano też 895 małych placów budów w ramach 2 etapów akcji kontrolnej w czerwcu i we wrześniu 2022 r. Właśnie na nich stwierdzono najwięcej nieprawidłowości.

Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Z kolei o działaniach prewencyjnych PIP skierowanych do sektora budowlanego w 2022 r. mówił Dyrektor Departamentu Prewencji GIP Artur Sobota. Z danych PIP wynika między innymi, że w 2022 roku przeprowadzono 257 działań popularyzujących bezpieczeństwo pracy w budownictwie, w tym konferencji, seminariów, pokazów bezpiecznej pracy. Inspektorzy pracy występowali też w mediach w ramach realizacji kampanii. Przeprowadzono również 387 szkoleń adresowanych do branży budowalnej.

Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 1
Na posiedzeniu Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie swoje opinie zaprezentowali też przedstawiciele partnerów PIP. O roli Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów mówił Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego w Departamencie Techniki w UDT Paweł Rajewski. Elektroniczny Dziennik Budowy jako nowe narzędzie pracy omówił z kolei Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Dłużniewski. Działania związkowców przedstawił Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Tomasz Nagórka. Członkowie Rady wysłuchali stanowiska Związku na temat roli związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania wypadkom przy pracy w branży budowlanej.

Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 2