• RSS
  • Wersja tekstowa
08.05.2023

Zapraszamy na Tydzień Bezpieczeństwa

Już 15 maja rusza największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach, znana jako Tydzień Bezpieczeństwa. Dziesiąta edycja odbędzie się pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”. Wydarzenie skierowane jest do pracowników budów, inwestorów, inspektorów, wykonawców i podwykonawców. Zaplanowano setki wydarzeń, prelekcji i warsztatów.

Hasło X edycji Tygodnia Bezpieczeństwa „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”
 

Tydzień Bezpieczeństwa jest organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych. Obok Państwowej Inspekcji Pracy są to Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Urząd Transportu Kolejowego, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
W ramach jubileuszowej edycji przewidziano wykłady i prelekcje, ćwiczenia praktyczne, spotkania z ekspertami oraz webinary. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Stop ma moc. Uważam, nie narażam” w dniach 15-21 maja. Celem Tygodnia Bezpieczeństwa jest promocja kultury pracy bez wypadków.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.