• RSS
  • Wersja tekstowa
09.05.2023

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem obrad był Wieloletni Plan Finansowy Państwa.

W ramach planu finansowego państwa strona rządowa przedstawiła główne założenia makroekonomiczne na rok 2024. Według niego inflacja wyniesie 6,5 proc., a wzrost gospodarczy powinien wzrosnąć o 2,8 proc.

Na podstawie rządowych wskaźników strony pracowników i pracodawców zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego powinny przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2024 roku m.in. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę.