• RSS
  • Wersja tekstowa
10.05.2023

Główny Inspektor Pracy w Sztokholmie

W Sztokholmie, w ramach prezydencji Szwecji w Radzie Unii Europejskiej, odbyło się 83. posiedzenie plenarne Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) z udziałem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.

wwwsztokholm1
10 maja 2023 roku podczas spotkania plenarnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy pod przewodnictwem Komisji Europejskiej szefowie inspekcji pracy w państwach członkowskich UE omawiali dwa dokumenty:

– opracowanie dotyczące cyfryzacji oraz wykorzystania maszyn i robotyki z zastosowaniem sztucznej inteligencji w UE;

– e-podręcznik w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w UE.

Ponadto Komitet podsumował ogólnoeuropejską kampanię dotyczącą zagrożeń układu mięśniowo-szkieletowego, przeprowadzoną w 2022 roku. Rozmowy dotyczyły także projektu nowej kampanii skupiającej się na wypadkach przy pracy. Jest ona planowana na rok 2024.

Spotkanie poświęcone było także analizie, przyjętych w 2022 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy, „Wytycznych w sprawie ogólnych zasad inspekcji pracy” oraz możliwości ich transpozycji do „Wspólnych zasad inspekcji pracy w zakresie bhp w państwach członkowskich UE”, czyli podstawowego dokumentu określającego standardy działania inspekcji pracy w Unii Europejskiej.

Następnego dnia, 11 maja 2023 roku, odbył sie w Sztokholmie Dzień Tematyczny SLIC pod hasłem „Kognitywne czynniki związane z bhp – od takich, które «dobrze mieć», do tych o kluczowym znaczeniu”.

wwwsztohkolm2