• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rada pozytywnie oceniła plan pracy PIP

W stanowisku przyjętym na posiedzeniu 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 oraz plan długofalowy na lata 2013-2015”, formułując pod adresem inspekcji kilka zaleceń. W obradach prowadzonych przez poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką udział wzięła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem.

img/12_094_02.jpg

Rada zaleciła m.in., aby w planie działań wieloletnich PIP zostały uwzględnione kontrole zatrudniania osób młodych i o krótkim stażu pracy u danego pracodawcy, a także osób w wieku przedemerytalnym w kontekście wydłużania aktywności zawodowej. Inspekcja powinna wprowadzić do planu działania prewencyjno-kontrolne obejmujące zagadnienia związane z nowymi zagrożeniami, w tym nanomateriałami. Rada zasugerowała, aby zakres kontroli w firmach budowlanych rozszerzyć o bhp przy pracach w wykopach i na wysokości oraz podczas wykonywania robót przez podwykonawców. PIP powinna także zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowania butli gazowych, uwzględnić problematykę warunków pracy w magazynach wielkopowierzchniowych oraz zwracać szczególną uwagę na właściwe oświetlenie stanowisk pracy.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy dotyczący zamiaru odwołania Krzysztofa Goldmana ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Lublinie. Zapoznała się także z materiałem inspekcji pracy na temat zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Działania prewencyjne PIP w tej dziedzinie przedstawił Dariusz Korczak, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.

Stwierdził, że celem wieloletniego programu PIP zapobiegania negatywnym skutkom stresu i innych czynników psychospołecznych w miejscu pracy, rozpoczętego w 2006 r., było uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń związanych z przeciążeniem psychicznym oraz stresem. Przedsiębiorstwa, które zgłosiły gotowość podjęcia działań prewencyjnych, były wspierane przez inspekcję pracy w identyfikacji przyczyn stresu - ocenie stresogenności cech pracy oraz zastosowaniu metod służących aktywnemu przeciwdziałaniu negatywnym jego skutkom. Łącznie w latach 2006-2011 działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz szkoleniowymi PIP objęto ok. 21 tys. osób. Do pomiaru stresogenności cech pracy przystąpiło 455 podmiotów.

W roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, prowadząc kampanię informacyjną „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”. Jest ona realizowana w nurcie ogólnoeuropejskiej kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

img/12_094_01.jpg