• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Dzień Górnika wśród budowlanych

Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska wzięła udział w Centralnych Obchodach Dnia Górnika zorganizowanych 30 listopada br. w Mąchocicach k. Kielc przez Związek Zawodowy ,,Budowlani”.

img/12_088_01.jpg

Podczas uroczystości odczytała list okolicznościowy od głównego inspektora pracy, podkreślając rolę związku w działaniach na rzecz poprawy praworządności w stosunkach pracy oraz złożyła gratulacje z okazji 120-lecia ruchu związkowego budowlanych. Wręczyła Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy Zbigniewowi Gąsiorowi, pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W trakcie obchodów Dnia Górnika przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski wręczył Januszowi Czyżowi, okręgowemu inspektorowi pracy w Kielcach Złoty Medal 120-lecia Ruchu Związkowego Budowlanych.