• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Wręczono nagrody za poprawę warunków pracy

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 20 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Jego głównym organizatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów - Państwowa Inspekcja Pracy. Gratulacje laureatom złożyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

img/12_081_02.jpg

Zwróciła uwagę, że niezmiennie od 40 lat konkurs inspiruje do tworzenia gotowych rozwiązań dla pracodawców, na których spoczywa kodeksowa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest doskonałą zachętą do doskonalenia metod identyfikacji oraz oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, wyszukiwania nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów – obejmujących swym ochronnym oddziaływaniem szerokie grono pracowników.

Podkreśliła wkład Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego sekretariat konkursu, w realizację przedsięwzięcia, zwłaszcza udział w tym dziele dyrektora instytutu prof. Danuty Koradeckiej, przewodniczącej Sądu Konkursowego. Życzyła laureatom, aby uhonorowane nagrodami rozwiązania przynosiły wymierne efekty dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy.

Na tegoroczną edycje konkursu napłynęły 92 zgłoszenia, tj. o 18 więcej niż w roku ubiegłym. Nadesłano 87 prac w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz 5 w kategorii prace naukowo-badawcze. Przyznano 10 nagród, 17 wyróżnień, 3 listy gratulacyjne oraz 3 nagrody specjalne za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy i we wspieraniu idei konkursu.

img/12_081_01.jpg

Nagrody wręczali: szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko oraz przewodnicząca Sądu Konkursowego i zarazem zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy prof. Danuta Koradecka.

W uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.