• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rozstrzygnięto konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska wzięła udział w otwarciu wystawy pokonkursowej i wręczeniu nagród laureatom XXI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: „Aktywni 50+”. Uroczystość odbyła się 30 października br. w siedzibie organizatora konkursu: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

img/12_079_01.jpg

Współorganizatorami przedsięwzięcia, któremu patronowali: główny inspektor pracy oraz minister pracy i polityki społecznej, były akademie sztuk pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Jak stwierdziła prof. Danuta Koradecka, gospodarz spotkania i zarazem dyrektor CIOP – PIB, okazją do podjęcia tegorocznej tematyki konkursu było ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Inicjatywa ta miała służyć zwiększeniu szans osób starszych na rynku pracy i poprawie warunków ich zatrudnienia.

img/12_079_02.jpg

Na konkurs wpłynęły osiemdziesiąt dwa projekty plakatów. Jury przyznało trzy nagrody główne i pięć wyróżnień, a pięćdziesiąt plakatów zostało wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu. Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali Adrian Adam Ambrożewicz i Aleksander Bąk. Trzecią nagrodą uhonorowano pracę Kamila Banacha i Agnieszki Popek-Banach.

Konkursowi na plakat dla profesjonalistów towarzyszył konkurs plastyczny pod tym samym tytułem dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w im udział ponad 500 dzieci. Laureatom także wręczono nagrody podczas uroczystości otwarcia wystawy profesjonalnych plakatów.

W spotkaniu wzięli udział poseł Michał Szczerba i podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska.

img/12_079_03.jpg