Nowi dyrektorzy departamentów GIP

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz powołała z dniem 1 listopada br. nowych szefów departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy. Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli został Krzysztof Kowalik, natomiast dyrektorem Departamentu Prewencji i Promocji – Dariusz Korczak.

img/12_078_01.jpg

Wręczenie aktów powołania nastąpiło 26 października br. w siedzibie GIP. W uroczystości uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając. Krzysztof Kowalik kierował dotąd Departamentem Prewencji i Promocji, zaś Dariusz Korczak, zajmował stanowisko głównego specjalisty w tym departamencie.