Wizyta delegacji słowackiej inspekcji pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 25 i 26 października br. przebywała z wizytą delegacja słowackiej Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem dyrektora generalnego Andreja Gmittera. Goście zostali powitani przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając. Program wizyty obejmował kilka bloków tematycznych, przygotowanych zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami obu partnerskich urzędów.

img/12_077_01.jpg

Były to: współpraca instytucji łącznikowych i legalność zatrudnienia, działalność prewencyjna i promocyjna, systemy informatyczne wykorzystywane w działalności inspekcji oraz planowanie działalności i przygotowywanie sprawozdań rocznych. Ponadto słowaccy goście podzielili się swoimi doświadczeniami z oceny systemu inspekcji pracy, w kontekście planowanej w przyszłym roku wizyty zespołu oceniającego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) w Polsce.

img/12_077_02.jpg

Wysoki poziom merytoryczny spotkania oraz ożywiona dyskusja sprzyjały wymianie praktycznych spostrzeżeń i doświadczeń. Wizytę zorganizowano w ramach realizacji porozumienia o współpracy dwustronnej inspekcji pracy Polski i Słowacji, zawartego w 2008 roku.