• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Spotkanie ze związkowcami branży ciepłowniczej

Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem spotkali się 23 października br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie  z władzami Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników, na czele z jego przewodniczącym Lechem Hemmerlingiem.

img/12_075_01.jpg

Mówiono o stanie praworządności w stosunkach pracy w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz działaniach podejmowanych przez PIP w zakresie egzekwowania przestrzegania prawa pracy. Wysoko oceniono współpracę inspekcji ze związkowcami branży ciepłowniczej, w tym zwłaszcza współdziałanie okręgowych inspektoratów pracy z terenowymi strukturami KZZC, podkreślając przydatność podejmowanych wspólnie inicjatyw szczególnie w zakresie szkoleń.