Leszek Zając zastępcą głównego inspektora pracy

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz powołała z dniem 11 października br. Leszka Zająca, dotychczasowego dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Wcześniej kandydaturę tę pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.

img/12_072_02.jpg

Akt powołania wręczył Leszkowi Zającowi w siedzibie parlamentu szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla. Obecne były: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

img/12_072_01.jpg