• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Komisja zapoznała się z działaniami PIP w budownictwie

Sejmowa Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej Komisji Infrastruktury na posiedzeniu 11 października br. w siedzibie parlamentu zapoznała się z informacją głównego inspektora pracy o bezpieczeństwie i ochronie pracy w budownictwie. Przedstawił ją zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

img/12_071_1.jpg

Podkreślił, że ze względu na specyfikę branży budowlanej, charakteryzującej się wysokim poziomem ryzyka zawodowego i wypadkowości, działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna w budownictwie od lat traktowana jest jako jeden z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili wg jednolitych wytycznych prawie 6,7 tys. kontroli na ponad 3,6 tys. budów. Skontrolowano 5,4 tys. pracodawców, zatrudniających 87,4 tysięcy pracowników. W I półroczu br. przeprowadzono ponad 3,4 tys. takich kontroli, sprawdzając przestrzeganie prawa pracy u 3,2 tys. pracodawców. Inspektorzy PIP koncentrowali się na pracach niebezpiecznych, przy których dochodzi do największej liczby wypadków. Były to prace na wysokości, w tym na rusztowaniach, prace ziemne i w wykopach, a także roboty drogowe i mostowe.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy pracach na wysokości. Brak było środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, czyli balustrad, nie zabezpieczano otworów technologicznych przed upadkiem oraz niestosowano środków ochrony indywidualnej. Sami pracownicy bagatelizowali te zagrożenia.

img/12_071_2.jpg

Pracodawcy często nie dopełniali ponadto obowiązku odbioru rusztowań przez osoby uprawnione. Na wielu budowach dopuszczano pracowników bez wymaganych kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych.

Pod względem warunków pracy lepiej wypadały duże przedsiębiorstwa budowlane. Miały właściwą organizację pracy, nierzadko z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem. Posiadały odpowiednie zasoby finansowe i technologiczne, dobrze wykształconą kadrę inżynieryjno-techniczną. Najwięcej nieprawidłowości ujawniano na małych budowach obsługiwanych przez małe, często kilkuosobowe firmy.

- Problemy stwierdzone podczas kontroli budów, w szczególności niski poziom wiedzy z zakresu bhp oraz bagatelizowanie zagrożeń wypadkowych przez pracowników budowlanych i pracodawców, zwłaszcza małych firm budowlanych, spowodował konieczność rozwinięcia na znacznie większą skalę kampanii informacyjnych i programów prewencyjnych, wspierających naszą działalność kontrolną – powiedział zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

Prowadzone w ostatnich latach kampanie społeczne PIP poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie omówił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. Zwrócił uwagę, że działania te są zauważane przez szerokie kręgi odbiorców i odnoszą wymierny skutek w zakresie zmiany podejścia i nastawienia ich adresatów do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa pracy.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła poseł Bożenna Bukiewicz.