• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem

W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem łączą wrażliwość społeczną z biznesem. Jedną z nagród w konkursie w kategorii zakład pracy chronionej wręczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

img/12_067_01.jpg

„Lodołamacze” to pracodawcy, którzy, prowadząc przyjazną politykę personalną wobec niepełnosprawnych, uwzględniają potrzeby ich rehabilitacji zawodowej. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 330 firm z otwartego i chronionego rynku pracy oraz instytucje i organizacje. Główny inspektor pracy wchodzi w skład kapituły centralnej konkursu.

W kategorii zatrudnienie chronione pierwszą nagrodę przyznano firmie MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański z Warszawy za pomoc w wyrównywaniu szans osób, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Laureat ma status zakładu pracy chronionej od 1994 r., a osoby z niepełnosprawnością stanowią ponad 70 proc. załogi.

W kategorii pracodawca nieprzedsiębiorąca pierwsze miejsce zajęło Muzeum Kinematografii z Łodzi, zaś „Superlodołamaczem 2011” uhonorowano Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” z Zamościa.

Tytuł honorowy „Lodołamacza Specjalnego” za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przyznano prof. Tomaszowi Tasiemskiemu z Poznania. Został on nagrodzony za działalność naukowo-dydaktyczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jednym z nominowanych do tej nagrody był Marek Skorus, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Patronat nad konkursem objęła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

img/12_067_03.jpg