W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Uchwalono stanowiska rozstrzygające wątpliwości w sprawach: uprawnień kw...

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

Uchwalono stanowiska rozstrzygające wątpliwości w sprawach:

  • uprawnień kwalifikacyjnych pracownika wykonującego prace spawalnicze,

  • stosowania przez inspektorów pracy środków prawnych w sprawach z zakresu wynagrodzeń,

  • wyznaczania w postanowieniu o nałożeniu grzywny terminu wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym,

  • statusu społecznego inspektora pracy po przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę,

  • 14-dniowego okresu rozliczeniowego przewidzianego w ustawie o działalności leczniczej.

 

img/12_066_01.jpg