• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Rozmowy o bezpieczeństwie pracy w budownictwie

Prezes Zarządu Skanska S.A. Krzysztof Andrulewicz 13 września br. był gościem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz. W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy rozmawiano o działaniach podejmowanych przez największe firmy budowlane w Polsce w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, któremu przewodniczy obecnie firma Skanska.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą zawiązaną przed dwoma laty przez siedmiu generalnych wykonawców, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie wielu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko. Jego idea powstała z inspiracji Państwowej Inspekcji Pracy oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W spotkaniu w Głównym Inspektoracie Pracy wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof Kowalik.

img/12_059_01.jpg