Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa „Solidarności”

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa „Solidarności”

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 13 września br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą. Omawiano zagadnienia wzajemnej współpracy, w tym również w zakresie szkoleń przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy dla członków związku i społecznych inspektorów pracy, deklarując gotowość jej poszerzania i wzbogacania.

Wysoko oceniono stan dotychczasowych kontaktów roboczych inspekcji pracy i struktur związkowych oraz działania na rzecz eliminowania naruszeń praw pracowniczych.

W spotkaniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Biś oraz członek prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”, odpowiedzialny za dialog i negocjacje w Komisji Trójstronnej Henryk Nakonieczny.

img/12_058_01.jpg