Grzegorz Łyjak odwołany ze stanowiska zastępcy szefa inspekcji pracy


Marszałek Sejmu Ewa Kopacz odwołała z dniem 11 września br. Grzegorza Łyjaka ze stanowiska zastępcy głównego inspektora pracy, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją. Wcześniej wniosek marszałek Sejmu w sprawie zamiaru odwołania zastępcy szefa Państwowej Inspekcji Pracy pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.