• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Posiedzenie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP

Pod przewodnictwem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz 20 i 21 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Programowo–Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera. W obradach uczestniczyli: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy i zarazem wiceprzewodnicząca Rady oraz dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP Janusz Krasoń z zastępcą dyrektora Grażyną Panek.

img/12_050_01.jpg

Celem spotkania było opracowanie wstępnego projektu planu szkoleń dla pracowników PIP na rok 2013. Jedną z podstaw do tworzenia takiego planu były przedstawione na spotkaniu, a opracowane przez Departament Organizacyjny GIP, zestawienia: udziału nadinspektorów pracy – kierowników oddziałów i koordynatorów zespołów, głównych specjalistów i specjalistów w szkoleniach w latach 2010 – 2012, udziału aplikantów kursów 61 i 62 w szkoleniach zorganizowanych w latach 2011 i 2012 oraz wykaz szkoleń dedykowanych kadrze kierowniczej PIP w latach 2008 – 2012. Przygotowywane plany uwzględniać mają również zapotrzebowanie na szkolenia wyrażone i zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych PIP.

Uczestnicy posiedzenia zastanawiali się także nad zmianami w dotychczas obowiązującym zarządzeniu, dotyczącym specjalizacji zawodowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.