Spotkanie z krajowym duszpasterzem ludzi pracy

W siedzibie Kurii Diecezjalnej w Kielcach 17 sierpnia br. odbyło się spotkanie głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz z krajowym duszpasterzem ludzi pracy ks. biskupem Kazimierzem Ryczanem.

img/12_049_01.jpg

Iwona Hickiewicz przedstawiła bieżące problemy związane z działalnością ustawową Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza z egzekwowaniem od pracodawców przestrzegania przepisów prawa. Mówiła o nierespektowaniu przez niektórych pracodawców przepisów dotyczących wypłacania świadczeń pracowniczych, tolerowaniu przez nich niekorzystnych warunków środowiska pracy, a także o powierzaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, podczas gdy sposób wykonywania zadań wskazuje na istnienie stosunku pracy. Zaakcentowała, że działania prawne inspekcji pracy powodują rozwiązywanie trudnych spraw pracowniczych i prowadzą do zachowania poczucia sprawiedliwości w stosunkach pracy.

Odnosząc się do kwestii „umów śmieciowych” bp Kazimierz Ryczan podkreślił, że nie dają one świadczącym pracę szans na uzyskanie w przyszłości uprawnień emerytalnych, a w bieżącym bytowaniu - osłony socjalnej i innych praw przysługujących pracownikom. Problem ten jest bardzo bolesny w swych skutkach i dotyczy nie tylko samych świadczących pracę, ale także ich rodzin.

Krajowy duszpasterz ludzi pracy wskazał na niezbędność podejmowanych działań na rzecz świata pracy, wyrażając szacunek dla wysiłków Państwowej Inspekcji Pracy w tym kierunku. Życzył głównemu inspektorowi pracy Iwonie Hickiewicz sukcesów na powierzonym jej stanowisku.