• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Iwona Hickiewicz spotkała się z kierownictwem urzędu

Nowo powołana główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 19 lipca br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z kierownictwem urzędu. Obecni byli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak, dyrektorzy departamentów i kierownicy sekcji GIP, okręgowi inspektorzy pracy oraz dyrektor wrocławskiego ośrodka szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Rozmawiano o aktualnych problemach pracy urzędu, koncentrując się na realizacji budżetu i programu działania PIP, gospodarce samochodami służbowymi, polityce kadrowej oraz poselskim projekcie zmian w ustawie o PIP.

Iwona Hickiewicz podziękowała podwładnym za dotychczasową współpracę w okresie pełnienia przez nią funkcji zastępcy głównego inspektora pracy. Otrzymała gratulacje i życzenia od współpracowników. W imieniu szefów okręgów przekazał je okręgowy inspektor pracy w Krakowie Tadeusz Fic, w imieniu związków zawodowych działających w urzędzie – Tomasz Krzemienowski, przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PIP oraz Roman Giedrojć, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP.

 

img/12_046_01.jpg

img/12_046_02.jpg

img/12_046_03.jpg

img/12_046_04.jpg