• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Jubileusz Wyższego Urzędu Górniczego

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk wraz z zastępcę Grzegorzem Łyjakiem wzięli udział w uroczystych obchodach 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce, które honorowym patronatem objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

img/12_042_01.jpg

Obchody rocznicy powołania Wyższego Urzędu Górniczego miały miejsce w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 22 czerwca br. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć premierowy pokaz filmu poświęconego działalności Wyższego Urzędu Górniczego, wysłuchać prelekcji dotyczących historii powstania i działalności nadzoru górniczego oraz uczestniczyć w wernisażu jubileuszowej wystawy.

Wyższy Urząd Górniczy powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 1922 roku. Sprawuje on nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska oraz budowy i likwidacji zakładu górniczego.

Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z WUG w działalności na rzecz poprawy warunków pracy w górnictwie w oparciu o porozumienie o współdziałaniu obu urzędów z 12 lipca 2007 r.

W uroczystościach jubileuszowych w Zabrzu uczestniczyli także: dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska.