• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Główny inspektor pracy z wizytą w Lubuskiem

Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk wraz z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem 21 czerwca br. spotkali się z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Celem wizyty było omówienie różnorodnych obszarów funkcjonowania jednostki. Rozmawiano o bieżących problemach, z jakimi boryka się okręg, stanie realizacji harmonogramu pracy oraz o problematyce związanej z gospodarowaniem majątkiem, w tym siedzibą OIP i oddziału w Gorzowie.

img/12_041_01.jpg

Tematem spotkania była również realizowana przez zielonogórski okręg współpraca przygraniczna. Mówiono zwłaszcza o zaangażowaniu w transgraniczną wymianę doświadczeń i wiedzy poprzez partnerstwo w realizacji brandenburskiego projektu "Przejrzyste warunki pracy po obu stronach Odry", koordynowanego przez Biuro Kooperacji Nauki i Świata Pracy Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA we Frankfurcie n/Odrą.

Okręgowy inspektor pracy Franciszek Grześkowiak przedstawił historię i efekty wieloletniej polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy inspekcjami pracy w Zielonej Górze i Cottbus.

Spotkanie było okazją do rozpoznania możliwości włączenia okręgu w inicjatywę zasygnalizowaną przez Ernsta-Friedricha Pernack'a, szefa Departamentu Ochrony Pracy Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Brandenburgii podczas rozmowy z kierownictwem PIP w trakcie majowego posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Kopenhadze. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w odniesieniu do strategii działań kontrolnych i egzekwujących stosowanie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem kontroli systemów zarządzania bhp.