• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?"

22 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?", przeprowadzonego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku odbyła się II edycja konkursu, którego głównym organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy znaczącym współudziale Państwowej Inspekcji Pracy.

img/12_039_01.jpg

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, kształtowanie wiedzy o ochronie pracy w rolnictwie oraz rozwijanie zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

W tym roku tematem przewodnim konkursu było zapobieganie upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków przy pracy rolniczej. Łącznie, w obu etapach konkursu: wojewódzkim i centralnym wzięło udział blisko 37 000 dzieci z ponad 2 300 szkół podstawowych, czyli o niemal 12 000 więcej niż rok temu.

Techniki tworzenia prac były urozmaicone - od rysowania kredkami, przez szkicowanie węglem, aż po oklejanie pracy np. kłosami zbóż, liśćmi, słomą. Dzieci wykazały się pomysłowością, fantazją, ale przede wszystkim wiedzą o zagrożeniach występujących na wsi. Do etapu ogólnokrajowego trafiło ok. 100 prac. Komisja konkursowa, oceniająca prace plastyczne dzieci, zwracała uwagę na sposób przedstawienia tematyki konkursu oraz walory estetyczne.

Fundatorami nagród dla młodych zwycięzców byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dwutygodnik Agro Serwis oraz firma BIN.

Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała dla laureatów trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III i IV-VI) plecaki na kółkach oraz odtwarzacze MP4.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu w Sejmie RP, w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy nagrody laureatom wręczała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która podziękowała dzieciom za zaangażowanie i udział w konkursie, a rodzicom i nauczycielom za aktywną postawę i przygotowanie dzieci.

To jest promocja bezpiecznych zachowań i inwestycja w przyszłość. Mam nadzieję, że młode pokolenie będzie również wspaniałym pokoleniem rolników, dla którego standardy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie będą wysokie" - powiedziała Małgorzata Kwiatkowska.

img/12_039_02.jpg

W grupie wiekowej (klasy 4-6) I miejsce zajęła Natalia Grębska, kl. IV, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi, woj. Łódzkie.

img/12_039_03.jpg
W grupie wiekowej (klasy 0-3) I miejsce zajął Mateusz Wasiak, kl. II, SP im. Prof. Wacława Felczaka w Chorkach, gm. Grabów, woj. Łódzkie.