• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

62. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Przedstawiciele kierownictwa PIP: główny inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem uczestniczyli w 62. spotkaniu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 21 i 22 maja br. w Kopenhadze. Gospodarzem spotkania ze strony prezydencji Królestwa Danii w Radzie Unii Europejskiej był Urząd Środowiska Pracy (WEA).

img/12_034_01.jpg

Pierwszy dzień posiedzenia, zwany Dniem Tematycznym, poświęcony był wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie najlepszego wykorzystania dostępnych środków i zwiększenia skuteczności działań urzędów inspekcji pracy UE w dobie kryzysu gospodarczego.

Obrady plenarne Komitetu w drugim dniu spotkania skupiały się wokół nowej inicjatywy SLIC, tj. kampanii kontrolno-informacyjnej, która odbędzie się w 2014 roku. Jej tematem będą "Upadki na tym samym poziomie", które, według danych EUROSTAT za 2008 rok, są przyczyną 14 proc. wszystkich zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy skutkujących dłużą niż 3 dni absencją.

Państwowa Inspekcja Pracy zgłosiła swój akces do grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem założeń, harmonogramu oraz produktów kampanii, jak również jej ewaluacją. Koordynację działań na szczeblu unijnym powierzono inspekcji pracy w Estonii.